CATEGORII
OFERTE SPECIALE
SC AZTECA S.R.L. este inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu notificarea Nr. 252525.


S.C. AZTECA S.R.L. isi asuma obligatia folosiri datelor personale introduse de catre client, la inregistrare, doar in scopul destinat (onorarea comenzii) si transmiterea de informatii sau oferte comerciale.


Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie si editare a datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale precum si dreptul de a va adresa justitiei sau sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru a beneficia de aceste drepturi, va rugam sa ne trimiteti o cerere scrisa prin posta sau curier rapid pe adresa societatii noastre.